Preču zīmju licences līgums (TLA)

TLA ir juridisks dokuments, kas pārvalda FSC un tās sertifikāta turētāja attiecības un piešķir tiesības izmantot FSC preču zīmes gan preču marķējumā, gan reklāmas nolūkos. Konkrēti noteikumi par to, sertifikātu turētāji izmanto FSC preču zīmes.

Jaunais TLA elektroniski jāparaksta FSC Certification Portal. Tas nodrošina labāku atbilstību datu aizsardzības noteikumiem (piemēram, Eiropas Savienības Vispārīgajai datu aizsardzības regulai) un uzlabo FSC sistēmas integritāti, piemēram, nosakot konkrētas sertifikāta izbeigšanas, apturēšanas un/vai sodu piešķiršanas iespējas nepatiesu apgalvojumu gadījumā. 

Vairāk informācijas skatiet tālāk sniegtajā vispārīgajā informācijā.

PLA
FSC UK
Vispārīga informācija par TLA
PDF, Izmērs: 67.43KB
FSC-STD-50-001 V2-1
PDF, Izmērs: 1.10MB