Latvijas nacionālais FSC meža apsaimniekošanas standarts

Tas ir viens no pirmajiem nacionālajiem meža apsaimniekošanas standartiem Austrumeiropā un Baltijas valstīs. Paredzēts, ka jaunais standarts veicinās ilgtspējīgu un atbildīgu meža apsaimniekošanu Latvijā, labāku līdzsvaru starp sociālo atbildību, vides aizsardzību un meža vienību ekonomisko dzīvotspēju. 

Standarts ir paredzēts visiem mežu veidiem un īpašumtiesību formām, un attieksies gan uz kokmateriāliem, gan nekoksnes meža produktiem un ekosistēmu pakalpojumiem. 

Priezu mezs
Aidas Pivoriūnas
FSC-STD-LVA-01-2023 LV
PDF, Izmērs: 925.80KB
FSC-STD-LVA-01-2023 EN
PDF, Izmērs: 1.18MB
FSC-STD-30-005 V2-0 FM Groups Standard
PDF, Izmērs: 805.15KB

FSC atjauninājumi: Pagaidu Nacionālā mežu uzraudzības standarta interpretācija Latvijai

FSC ir apstiprinājis Nacionālā mežu uzraudzības standarta Latvijai interpretācijas INT-FSC-STD-LVA-01-2023-01 līdz 05 (skatīt pielikumus). Interpretācijās tiek precizēti aspekti, kas saistīti ar:

(1) 1.6.4. punkta, indikatora “ievērojams interešu skaits” skaidrojums;

(2) 4.1. punkts,  pielikums H Terminu vārdnīca Vietējo kopienu definīcija Latvijā;

(3) 4.7.1. punkts, indikatora “citi informācijas avoti” skaidrojums;

(4) Pārejas perioda datums; un

(5) Standarta darbības joma, A.2. sadaļa.

Ja jums ir papildu jautājumi, lūdzu, sazinieties ar nationalstandards@fsc.org.  

INT-FSC-STD-LVA-01-2023-01 EN.pdf
PDF, Izmērs: 83.74KB
INT-FSC-STD-LVA-01-2023-02 EN.pdf
PDF, Izmērs: 85.76KB
INT-FSC-STD-LVA-01-2023-03 EN.pdf
PDF, Izmērs: 123.48KB
INT-FSC-STD-LVA-01-2023-04 EN.pdf
PDF, Izmērs: 34.36KB
INT-FSC-STD-LVA-01-2023-05 EN.pdf
PDF, Izmērs: 36.28KB
INT-FSC-STD-LVA-01-2023-01 LV.pdf
PDF, Izmērs: 122.25KB
INT-FSC-STD-LVA-01-2023-02 LV.pdf
PDF, Izmērs: 122.65KB
INT-FSC-STD-LVA-01-2023-03 LV.pdf
PDF, Izmērs: 125.46KB
INT-FSC-STD-LVA-01-2023-04 LV.pdf
PDF, Izmērs: 118.58KB
INT-FSC-STD-LVA-01-2023-05 LV.pdf
PDF, Izmērs: 120.34KB