Latvijas nacionālais FSC meža apsaimniekošanas standarts

Tas ir viens no pirmajiem nacionālajiem meža apsaimniekošanas standartiem Austrumeiropā un Baltijas valstīs. Paredzēts, ka jaunais standarts veicinās ilgtspējīgu un atbildīgu meža apsaimniekošanu Latvijā, labāku līdzsvaru starp sociālo atbildību, vides aizsardzību un meža vienību ekonomisko dzīvotspēju. 

Standarts ir paredzēts visiem mežu veidiem un īpašumtiesību formām, un attieksies gan uz kokmateriāliem, gan nekoksnes meža produktiem un ekosistēmu pakalpojumiem. 

Šobrīd FSC pagaidu nacionālais standarts Latvijai ir izstrādes procesā. Līdz standarta spēkā stāšanās brīdim Latvijā ir piemēroti sertikācijas iestāžu izstrādāti pagaidu meža apsaimniekošanas standarti, kurus var atrast un lejupielādēt, noklikšķinot uz zemāk esošās saites.

Priezu mezs
Aidas Pivoriūnas
AD 33 LV 09 FM Standard Latvia
PDF, Izmērs: 1.55MB
FM STN SCS Interim Standard Latvia V4-1 030416
PDF, Izmērs: 592.96KB
Latvia WM Generic STD ADT V14 1 October 2014
PDF, Izmērs: 1.88MB
NEPCon Interim Standard Latvia 19Dec14 ENG
PDF, Izmērs: 790.85KB
FSC-STD-30-005 V2-0 FM Groups Standard
PDF, Izmērs: 805.15KB
FSC-STD-LVA-01-2023 LV.pdf
PDF, Izmērs: 1.32MB
FSC-STD-LVA-01-2023 EN.pdf
PDF, Izmērs: 1.18MB