FSC sertifikācija veicina meža bioloģisko daudzveidību

Videi
Atbilstoši

Aizsargā uz uztur dabiskās dzīvotnes un augstvērtīgu mežu.

Ekonomiski
Dzīvotspējīgi

Attīsta tirgu, pievienojot vislabāko vērtību un sniedzot vienlīdzīgu pieeju ieguvumiem.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219