Kas mēs esam?

Globāla bezpeļņas organizācija, kas apvieno daudzas mežsaimniecībā ieinteresētās puses, lai nodrošinātu atbildīgu meža apsaimniekošanu un pārvaldību. 

FSC principi un kritēriji ir mūsu augstākie pārvaldības standarti, kas ir ekoloģiski nozīmīgi, sociāli atbildīgi un ekonomiski dzīvotspējīgi.

FSC ļauj uzņēmumiem un patērētājiem izvēlēties ilgtspējīgus meža produktus. Tādā veidā, aktīvi piedaloties tirgus dalībniekiem, FSC veicina pozitīvas pārmaiņas.

FSC balsosana
FSC GD / Juan López