FSC & EUDR

Eiropas Savienības Atmežošanas regula (EUDR) ir jaunā ES iniciatīva, lai visā pasaulē ierobežotu mežu izciršanu un degradāciju, ko izraisa mežsaimniecības un lauksaimniecības darbības.

Priezu mezs
Aidas Pivoriūnas

Kas ir EUDR un kāpēc tas ir svarīgi?

EUDR ir ES Mežu izciršanas regula un tas mērķis ir novērst ar atmežošanu un meža degradāciju saistītu produktu un preču importu ES vai eksportu no tās.

Uz kuriem produktiem attiecas EUDR?

EUDR attiecas uz koksni, gumiju, palmu eļļu, soju, liellopu gaļu, kafiju un kakao. Regula attiecas arī uz koksnes produktiem, un tiem ir papildu prasības, lai neveicinātu meža stāvokļa pasliktināšanos.

EUDR produkti

Kā FSC risina EUDR jautājumu?

FSC un ES ir vienots redzējums par mūsu mežu aizsardzību. Kā visuzticamākais globālais ilgtspējīgas mežsaimniecības risinājums, FSC uzticamie sertifikāti jau atbilst daudzām EUDR prasībām un daudzējādā ziņā pārsniedz tā darbības jomu un ambīcijas.

FSC turpina stiprināt savu sistēmu, lai tās dalībnieki visā piegādes ķēdē varētu izpildīt visus EUDR un citu piemērojamo mežsaimniecības tiesību aktu aspektus Eiropā un visā pasaulē. FSC vada sistēmiskas izmaiņas un izstrādā jaunas tehnoloģijas, lai palīdzētu uzņēmumiem izpildīt EUDR prasības.

No 2024. gada jūnija FSC EUDR Aligned nodrošinās integrētu rīku komplektu, ko uzņēmumi jebkurā vērtību ķēdes punktā varēs izmantot, lai izpildītu EUDR likumu, ilgtspējības un uzticamības pārbaudes prasības.

EUDR infografika

Ko EUDR nozīmē jūsu uzņēmumam?

EUDR ir Eiropas tiesību akts, taču tā aptvere ir globāla. Uzņēmumiem, kas ražo vai eksportē likumā ietvertos produktus ES tirgū vai no tā, ir jāveic pienācīga pārbaude, lai pārliecinātos, ka produktu izcelsme nav no zemes, kas ir atmežota vai degradēta pēc 2020. gada 31. decembra. Uzņēmumiem arī jāpārbauda, ​​vai šie produkti atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem ražošanas valstī, tostarp cilvēktiesību un pamatiedzīvotāju tiesību ievērošana

 

FSC intensīvi strādā, lai pielāgotu noteikumus ES

Papildus EUDR ES zaļā darījuma ietvaros tiek izstrādāti arī vairāki citi noteikumi. Tie ietver uzņēmumu ilgtspējas pārskatu sniegšanu (Korporatīvo ilgtspējas pārskatu direktīva — CSRD), kā arī CSDDD (Uzņēmumu ilgtspējas uzticamības pārbaudes direktīva), kas papildina CSRD un nosaka, ka uzņēmumiem jāizrāda pienācīga rūpība savā darbības un vērtību ķēdē. FSC strādā, lai pielāgotu FSC sistēmu tiem visiem.

FSC starptautiskajā tīmekļa vietnē jūs atradīsiet vairāk informācijas par regulu.

Vai tev ir jautājumi?

Sūti savu jautājumu vai ierosinājumu pa e-pastu: EUDR@fsc.org