Nesertificētie dalībnieki

Tās ir fiziskas vai juridiskas personas, kuru darbībai FSC sertifikācija nav nepieciešama, bet tās vēlas izmantot FSC prečzīmes.

Iemesli vēlmei izmantot FSC prečzīmes var būt visdažādākie. Piemēram, organizācija vai uzņēmums var vēlēties:

  • reklamēt preces ar FSC marķējumu;
  • norādīt uz precēm ar FSC marķējumu vai ieteikt to izmantošanu;
  • veicināt FSC marķētu preču izmantošanu saimnieciskajā darbībā vai citās aktivitātēs;
  • veicināt FSC sistēmas atpazīstamību.

Par nesertificētiem dalībniekiem var kļūt gan uzņēmumi, gan bezpeļņas organizācijas, gan arī izglītības un zinātnes iestādes, mediji, un FSC akreditētas sertifikācijas iestādes un to partneri.

Mazumtirgotāji, holdinga kompānijas un mātes uzņēmumi, kā arī starptautiski uzņēmumi var pieteikties FSC prečzīmju izmantošanai bez nepieciešamības pašiem iegūt FSC sertifikātu. Tieši tādēļ tos dēvē par nesertificētiem dalībniekiem.

Lai sāktu izmantot FSC prečzīmes atpazīstamības veicināšanas nolūkos, ir jāparaksta FSC prečzīmes licences līgums; mediju un izglītības, vai zinātnes iestāžu pārstāvjiem jāparaksta apliecinājums par marķējuma datņu saņemšanu.

Lai uzzinātu vairāk par FSC prečzīmju izmantošanu un reģistrētos par nesertificēto dalībnieku ar tiesībām izmantot FSC prečzīmes, lūdzu sazinies ar FSC pārstāvi Latvijā, rakstot uz e-pastu: a.pivoriunas@lt.fsc.org.

Kā pārbaudīt, vai nesertificētā dalībnieka kods ir derīgs?

Katram nesertificētajam dalībniekam, kurš autorizēts izmantot FSC prečzīmes, tiek piešķirts licences kods šādā formātā FSC-N000000. Tas ir prečzīmes izmantotāja identifikācijas numurs, pēc kura to var atrast publiskajā FSC prečzīmju pakalpojuma licences turētāju datu bāzē.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219