FSC produktu marķējums

Liecina par produkta atbildīgu izcelsmi

FSC produktu marķējums (© FSC UK)© FSC UKFSC marķējums uz kokmateriāliem un dažādiem koksnes (piemēram, papīrs) vai citiem meža produktiem (piemēram, sēnes, ogas, gumija utt.) garantē, ka produkta izcelsme ir atbildīgi apsaimniekoti meži vai otrreizēji pārstrādāti meža produktu materiāli.


FSC marķējums uz precēm satur svarīgu informāciju par to ražotāju un par pašām precēm. Piemēram, pēc marķējumā iekļautā licences koda var noteikt preces ražotāju un pārbaudīt vai sertifikāts ir derīgs. Produkta marķējums arī vēstī vai tas pilnībā, vai tikai daļēji sastāv no FSC sertificēta materiāla, kā arī, vai sertificēts ir pats produkts, vai tikai tā iepakojums, kas arī nav mazsvarīgi.

FSC produktu marķējuma elementi

(© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC produktu marķējumā ir iekļauti dažādi elementi, kas sniedz dažādu informāciju. Parasti tas sastāv no FSC zīmes ar “ķeksīti-un-kociņu”, FSC mājas lapas adresi, produkta klasifikāciju (100%, MIX, RECYCLED), paziņojuma (piemēram, "koksne no labi apsaimniekotiem mežiem" vai "papīrs no pārstrādāta materiāla") un licences kods (FSC® C######).

100%

FSC 100% (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC 100% marķējums uz produkta nozīmē, ka visi produkta izejmateriāli nāk no FSC sertificēta meža, kura apsaimniekošanas atbilstību FSC meža uzraudzības standartam pārbauda auditos.

MIX

FSC MIX (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC MIX marķējums uz produkta nozīmē, ka tajā ir izmantoti dažādi izejmateriāli. MIX produkti tiek ražoti noteiktās attiecībās izmantojot FSC sertificētu materiālu, kontrolēto koksni un/vai pārstrādātos materiālus.

RECYCLED

FSC RECYCLED (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC RECYCLED marķējums uz produkta liecina, ka tas ir izgatavots no pārstrādātiem izejmateriāliem, kas var būt gan otrreizēji pārstrādāti produkti (piemēram, makulatūra), gan arī atkritumi no iepriekšējā ražošanas procesa (piemēram, iespiešanas darbu vai ražošanas pārpalikumi).

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219