FSC prečzīmju izmantošana

Dažādi veidi saziņai ar mērķauditoriju

FSC zīme ar “ķeksīti-un-kociņu” (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC prečzīmes var izmantot saziņā ar dažādām mērķauditorijām.

Visbiežāk prečzīmes tiek izmantotas kā produktu etiķete, lai norādītu, ka produkta izcelsme ir atbildīgi apsaimniekots mežs.

Prečzīmju izmantošana var arī nebūt saistīta ar produktu. Ar prečzīmju palīdzību var norādīt uz sertificētām meža teritorijām vai, piemēram, izmantot tās uz rakstāmpiederumiem vai atpazīstamības veicināšanas materiālos.


Uz prečzīmju izmantošanu attiecas dažādi noteikumi atkarībā no saimnieciskās darbības veida un prečzīmju izmantošanas nolūka.

Nesertificētie dalībnieki
Tās ir organizācijas vai privātpersonas, kurām nav nepieciešams saņemt FSC sertifikātu, bet tās vēlas izmantot FSC prečzīmes.

Ražotāji un brokeri var būt ieinteresēti, lai klienti zinātu par viņu ražotajiem un tirgotajiem FSC sertificētajiem produktiem.

Tipogrāfijas un izdevniecības var izmantot FSC prečzīmes drukātajos materiālos, lai apliecinātu, ka tie drukāti uz FSC sertificēta papīra.

Mazumtirgotāji var izmantot FSC prečzīmes veikalos un katalogos, lai veicinātu FSC sertificētu produktu noietu.

Meža apsaimniekotāji izmanto FSC prečzīmes, lai apliecinātu, ka viņu piedāvātie kokmateriāli un citi meža produkti ir FSC sertificēti.

Masu mediji var būt ieinteresēti FSC prečzīmju izmantošanā, rakstot vai runājot par FSC.

FSC biedri
FSC biedra statuss nedod tiesības izmantot FSC prečzīmes.

Ja vēlies uzzināt vairāk par FSC prečzīmju izmantošanas iespējām un veicināt FSC produktu vai pakalpojumu izmantošanu, lūdzu sazinies ar FSC pārstāvi Latvijā.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219