FSC prečzīmju atbalsta programma

Nodrošina pircējiem pārliecību

Prečzīmju atbalbalsts (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC prečzīmes nodrošina patērētājiem pārliecību, ka viņu iegādātajiem produktiem ir atbildīga izcelsme.

FSC prečzīmes ļauj patērētājiem izvēlēties produktus, kuri atbalsta meža saglabāšanu, piedāvā sociālos labumus un ļauj tirgum stimulēt labāku meža apsaimniekošanu. FSC prečzīmes tādēļ ir būtiskas visai FSC sistēmai.


Tādēļ, lai nodrošinātu preču zīmju izmantošanas pakalpojumu, FSC ir izveidota prečzīmes atbalsta programma.

FSC pieder piecas reģistrētas preču zīmes:

- iniciāļi “FSC®”;
- nosaukums “Forest Stewardship Council®”;
- FSC zīme ar “ķeksīti-un-kociņu” (skatīt attēlu labajā malā);
- "FSC Forests For All Forever™" ar dzīvniekiem (skatīt attēlu labajā malā);
- "FSC Forests For All Forever™" (skatīt attēlu labajā malā).

FSC sistēmas uzticamībai un integritātei Ir ļoti svarīgi, lai mūsu prečzīmes tiktu izmantotas pareizi.

Mēs esam izveidojuši sistēmu FSC prečzīmju izmantošanas atļauju izsniegšanai un ļoti nopietni uztveram katru FSC prečzīmju izmantošanas pārkāpumu. Lai varētu izmantot jebkuru no FSC prečzīmēm, ir jāiegūst atļauja.

Atļaujas saņēmušie prečzīmju izmantotāji saņem unikālu identifikācijas jeb licences kodu. Pēc tā var atrast:

Par prečzīmju izmantošanu vairāk var uzzināt sadaļā “FSC prečzīmju izmantošana

Gadījumā, ja kaut kur pamani FSC prečzīmju neatļautu izmantošanu, lūdzam par to nekavējoties ziņot FSC pārstāvim Latvijā.

FSC zīme ar “ķeksīti-un-kociņu” (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC zīme ar “ķeksīti-un-kociņu”

© FSC A.C."FSC Forests For All Forever™" ar dzīvniekiem

© FSC A.C."FSC Forests For All Forever™"

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219