Kļūt par ziedotāju

Lai atbalstītu inovatīvus risinājumus meža apsaimniekošanā

Iesaisties! (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC aug vēl nepieredzētā ātrumā, jo pastāv liels pieprasījums pēc FSC sertificētām precēm.

Pašlaik vairāk nekā 190 miljoni hektāru meža ir FSC sertificēti. Galvenokārt Eiropas un Ziemeļamerikas tirgus pieprasījums pēc FSC produktiem veicina FSC sertificēto platību pieaugumu visā pasaulē.


FSC sistēmas unikalitāte un panākumi slēpjas tās holistiskajā un integrētajā pieejā. Tās ietvaros tiek ņemti vērā sociālie, vides un ekonomiskie apstākļi, veidojot konkrētus atbildīgas meža apsaimniekošanas risinājumus.

Mēs piedāvājam vadošo lomu meža apsaimniekošanas augstāko sociālo un vides standartu – FSC principu un kritēriju – attīstībā un pieņemšanā.

Mūsu vīzija un unikālā pārvaldības struktūra sniedz iespēju izteikties dažādām interešu grupām - kopienām, pamatiedzīvotājiem un tādām, nereti piemirstām, ieinteresētajām pusēm kā mežstrādnieki.

Kā dot?

Individuāli ziedojumi

Kļūsti par daļu no risinājuma un ziedo līdzekļus FSC, lai tas sekmētu videi atbilstošu, sociāli labvēlīgu un ekonomiski dzīvotspējīgu mežkopību visā pasaulē.

Filantropiska došana

FSC sadarbojas ar starptautiskām un nacionālām organizācijām, fondiem, uzņēmumiem un valdību palīdzības aģentūrām, lai sekmētu pārmaiņas globālā mērogā. Tavs atbalsts ir izšķirošs mūsu programmu attīstībai Politikas un standartu nodaļā (PSU – Policy and Standards Unit), kā arī, lai attīstītu mūsu Reģionālos birojus.

Sponsorēšana

Mēs piedāvājam dažādas iespējas uzņēmumiem un organizācijām sponsorēt FSC darbību un veidotos pasākumus.

FSC pasākuma sponsorēšana ir lieliska iespēja atrādīt mērķauditorijai savus pakalpojumus un produkciju, vienlaikus apliecinot savu atbalstu vides un sociālai atbildībai, kā arī ilgtspējīgai attīstībai. Sponsorēšanas piedāvājumi var tikt pielāgoti konkrētām vajadzībām.

Lēmums par labu sponsorēšanai var sniegt ievērojamu ieguldījumu, nodrošinot, ka pasākuma iznākums būs efektīvs un ilgtspējīgs.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219