Kādēļ man vajag FSC sertifikātu?

Pievienojies augstākajiem sociālajiem un vides standartiem

Iegūt sertifikātu (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC sertifikāts apliecina, ka saimnieciskā darbība atbilst augstākajiem sociālajiem un vides standartiem.

Pieaugot sabiedrības satraukumam par mežu un koksnes resursu stāvokli pasaulē, FSC sniedz uzticamu risinājumu sarežģītiem vides un sociāliem jautājumiem.


FSC marķējums ir efektīvs veids, kā informēt sabiedrību un patērētājus par to, ka esi ieviesis atbildīgu praksi.

Tas uzlabo uzticamību pircēju, sadarbības partneru, kā arī finanšu institūciju un citu organizāciju acīs. FSC sertifikācija palīdz aizsargāt uzņēmuma zīmolu un reputāciju, un sniedz iespēju iekļūt tirgos, kuros vērojama augsta atbildība vides jautājumos. Turpina pieaugt to valdību un citu institūciju skaits, kuri savos iepirkumos pieprasa FSC sertificētu produkciju.

FSC meža apsaimniekošanas sertifikācijas ietvaros var sertificēt gan meža platības, gan arī plantācijas. FSC ir arī izstrādājis īpašas programmas nelielas saimnieciskās darbības sertifikācijai.

FSC piegādes ķēdes sertifikācija nodrošina FSC sertificēta materiāla izsekojamību ražošanas procesā līdz pat veikala plauktam. FSC produktu sastāvā var būt noteikta proporcija, vai sastāvdaļas, kuras nav pilnībā FSC sertificētas. Nepieciešamība pieļaut nesertificēta materiāla iekļaušanu izstrādājumos radusies tādēļ, ka pagaidām vēl nav pieejams pietiekams daudzums FSC izejmateriālu, un arī dēļ tā, ka ne visu sastāvdaļu izcelsme ir mežs.

Ar FSC kontrolētās koksnes palīdzību tiek gūta pārliecība, ka FSC izstrādājumos nenonāk tāds materiāls, kas iegūts vispostošākās un kaitīgākās mežsaimniecības prakses rezultātā, piemēram, no nelegālas koku ciršanas vai pieļaujot cilvēktiesību pārkāpumus.

3 soļi līdz FSC sertifikācijai

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219