Kļūt par FSC biedru

Kļūt par biedru (© FSC A.C.)© FSC A.C.Vai patiesi vēlies ietekmēt, kāda būs mežu nākotne visā pasaulē?

Varbūt vari palīdzēt noteikt atbildīgas meža apsaimniekošanas attīstības virzienu?

Vai varbūt vēlies iesaistīties to dokumentu izstrādē, kuri nosaka, kāda būs no labi apsaimniekotiem mežiem nākušas produkcijas sertifikācija?

Ja kaut uz vienu no šiem jautājumiem atbildēji ar “jā”, tev jākļūst par FSC biedru!


FSC ir demokrātiska organizācija, kuru pārvalda tās biedri.

Organizācija ir strukturēta tā, lai katram biedram būtu līdzvērtīga teikšana tās darbības veidošanā. Dēļ šīs unikālās struktūras, biedra statuss sniedz fantastisku iespēju patiešām ietekmēt meža sertifikāciju. Mūsu biedri tiešā veidā atbalsta sistēmu, kas nodrošina, ka meža resursu ieguve ir sabalansēta ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, meža produktivitāti un meža ekoloģisko stabilitāti, kā arī ar to, ka vietējie iedzīvotāji gūst pienācīgu daļu no ieguvumiem.

FSC biedra statuss ļauj ne tikai piedalīties lēmumu pieņemšanā, bet arī iekļauj dinamiskā, starptautiskā fizisku un juridisku personu grupā, kura aktīvi rīkojas, lai uzlabotu mežu stāvokli visā pasaulē. FSC organizācija sevī vieno privātus uzņēmumus, NVO, starptautiskas organizācijas, izglītības iestādes un citus interesentus. Biedra statusa iegūšana sniedz iespēju veidot un stiprināt sakarus – vai nu tiekoties vaigs vaigā, vai arī ar sociālo mediju starpniecību.

Pateicoties FSC pozīcijai, uzņemoties līderību atbildīgas meža apsaimniekošanas veidošanā visā pasaulē, FSC biedri tiek informēti par aktualitātēm sertifikācijā un mežkopībā, kā arī viņiem ir piekļuve ekskluzīvai informācijai par meža nozari globālā mērogā.

FSC biedra statuss apliecina apņemšanos uzlabot mežu apsaimniekošanu visā pasaulē. FSC biedri tic, ka mežkopībā var ieviest augstākos vides un sociālos standartus.

Varbūt vēlies kļūt par FSC biedru jau šodien?

Vairāk par iespējām kļūt par biedru var uzzināt šeit.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219