Kļūt par daļu no risinājuma

Lai uzlabotu mežu apsaimniekošanu visā pasaulē

Kļūt par daļu no risinājuma (© FSC A.C.)© FSC A.C.Mūsu misija ir uzlabot mežu apsaimniekošanu visā pasaulē, nodrošinot, ka meža apsaimniekošana ir videi atbilstoša, sociāli labvēlīga un ekonomiski dzīvotspējīga.

Lai to īstenotu, mēs paļaujamies uz daudzu cilvēku atbalstu visā pasaulē. Mūsu visu rīcība kopumā rada milzīgu ietekmi.


FSC biedru vidū ir sociālo grupu un vides interešu pārstāvji, kokmateriālu tirgotāji un mežsaimniecības nozare, pamatiedzīvotāju organizācijas, korporācijas, kopienu mežsaimnieciskās grupas un sertifikācijas iestādes no visas pasaules.

Lai gan esam tik dažādi, mēs esam vienoti kopīgā vēlmē redzēt, ka meži visā pasaulē tiek apsaimniekoti atbildīgi, sniedzot labumu gan cilvēkiem, gan dabiskai videi.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219