JAUNUMI


Friday, 01 March 2019
Jaunas vadlīnijas FSC preču zīmju lietošanai reklāmas licences turētājiem

Jaunās FSC preču zīmju lietošanas vadlīnijas licenču turētājiem stāsies spēkā 2019. gada 1. jūnijā. turpināt lasīt …


Tuesday, 12 February 2019
FSC paziņojums par jauno ISO 38200 standartu

(© FSC GD)© FSC GDStarptautiskā standartizācijas organizācija (ISO) nesen publicēja 38200 standartu par koksnes un koksnes izstrādājumu piegādes ķēdi (CoC – chain of custody). FSC bija iesaistīta standarta veidošanā. turpināt lasīt …


Thursday, 07 February 2019
FSC un Stora Enso apvieno spēkus stratēģiskā partnerībā

Ilgtspējīga meža apsaimniekošana nodrošina meža veselību un produktivitāti, palīdz cīnīties pret klimata pārmaiņām un aizsargā bioloģisko daudzveidību. (© Stora Enso)© Stora EnsoForest Stewardship Council (FSC) un Stora Enso ir parakstījuši starptautisku sadarbības līgumu par ilgtermiņa stratēģisku sadarbību ilgtspējīgas mežsaimniecības attīstībā un veicināšanā. turpināt lasīt …


Wednesday, 06 February 2019
FSC pievienojas Global Landscapes Forum

(© FSC Germany)© FSC GermanyLai uzsvērtu apņemšanos risināt ar meža atbildīgu apsaimniekošanu un meža atjaunošanu saistītus izaicinājumus, Forest Stewardship Council (FSC) ir apvienojusi spēkus ar Global Landscapes Forum (GLF; tulk. – Vispasaules ainavu forums) kā Hartas biedrs. turpināt lasīt …


Tuesday, 05 February 2019
FSC rada pozitīvu ietekmi uz vidi: Universitātes pētījums

(© FSC GD / Vlad Sokhin)© FSC GD / Vlad SokhinVāgeningenas Universitātes (University of Wageningen) pētījums apstiprina: FSC sertifikācija kopumā rada pozitīvu ietekmi uz vidi, salīdzinot ar teritorijām, kuru apsaimniekotājs nav saņēmis sertifikātu. Konstatēta īpaši labvēlīga ietekme uz faunu. Tostarp FSC sertifikācija veicina tādu dzīvnieku sugu saglabāšanos, kuras iekļautas IUCN (International Union for Conservation of Nature) apdraudēto sugu sarakstos. turpināt lasīt …


Thursday, 31 January 2019
FSC sertifikācija veicina Latvijas mežu bioloģisko daudzveidību

Black alder wet forest (© Sandra Ikauniece)© Sandra IkauniecePētījums norāda uz FSC sertifikācijas lomu Latvijas mežu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Ir noskaidrots, ka vislielākie ieguvumi no FSC sertifikācijas ir bioloģiski vērtīgu dzīvotņu un mitro mežaudžu saglabāšanā, kā arī lielāka ekoloģisko koku skaita saglabāšanā pēc mežizstrādes. turpināt lasīt …© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219