JAUNUMI


Monday, 03 May 2021
Publiskā apspriešana: FSC pagaidu meža apsaimniekošanas standarta projekts Latvijai

Black alder wet forest (© Sandra Ikauniece)© Sandra Ikauniece

Ieinteresētās puses tiek aicinātas piedalīties meža apsaimniekošanas standarta uzlabošanā. Lūdzu, nosūtiet savus priekšlikumus līdz š.g. 2. jūlijam


Publiskās apspriešanas laikā FSC Pagaidu Nacionālā Meža Apsaimniekošanas standarta izstrādes tehniskā darba grupa ar nepacietību gaida ieinteresēto pušu komentārus un priekšlikumus par standartu, tādējādi pilnveidojot Latvijas apstākļiem pielāgotu standarta versiju.
Darba plāns paredz standarta galīgās versijas iesniegšanu FSC apstiprināšanai 2021. gadā. rudenī.

Lejupielādējiet FSC Latvijas pagaidu nacionālā meža apsaimniekošanas standarta projekta .pdf failu, kā arī priekšlikumu veidlapu .doc formātā.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219