JAUNUMI


Thursday, 18 August 2016
Sveiciet mežu FSC Piektdienā

FSC piektdiena 2016 (© iStock photo)© iStock photo

2016. gada 30. septembrī FSC pārstāvniecības, sertifikāta turētāji, biedri un sadarbības partneri daudzās pasaules valstīs atzīmēs FSC piektdienu. Galvenais mērķis FSC piektdienas atzīmēšanai ir pievērst uzmanību un skaidrot, ko nozīmē meža atbildīga apsaimniekoša un, kāda ir FSC loma šajā procesā.


Ik gadu mežu aizvien vairāk apdraud pārmaiņas apkārtējā vidē un nelikumīga koku ciršana.

Jau vairāk nekā 20 gadus FSC darbojas, lai rūpētos par mežu un cilvēkiem, kā arī no meža atkarīgajām augu un dzīvnieku sugām. FSC marķējums sniedz pārliecību, ka koks, papīrs un citi meža produkti ir iegūti atbildīgā veidā - no labi apsaimniekota meža un/vai pārstrādātiem materiāliem.

FSC piektdienas būtība ir dalīties ar šo vēstījumu, lai vēl vairāk cilvēku apzinātos FSC iespējas un palīdzētu mums apturēt atmežošanos visā pasaulē.

FSC piektdienā iesaistīties var ikviens! Pagājušajā gadā 31 pasaules valstī uzņēmumi, skolas un vides aizsardzības grupas piedalījās dažādos pasākumos, lai atzīmētu FSC piektdienu.

Ja tev rūp meža nākotne - iesaisties! FSC sertifikāta turētāji un pārējie interesenti ir aicināti sazināties ar FSC pārstāvi Latvijā (tel.+37126135551, i.kruze at lv.fsc point org), lai saņemtu FSC piektdienas materiālus.

Plašāka informācija angļu valodā ir pieejama šeit.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219