JAUNUMI


Wednesday, 27 March 2019
WaldPlus saņēmis verifikāciju par pieciem ekosistēmu pakalpojumiem

Ekosistēmu pakalpojumi (© Flickr/Creative Commons)© Flickr/Creative Commons

Itālija ir pirmā valsts pasaulē, kurā izsniegts Forest Stewardship Council ekosistēmu pakalpojumu apliecinājums. Turklāt tas saņemts par visiem pieciem ekosistēmu pakalpojumiem.


FSC 2018. gada maijā FSC apstiprināja jaunu Ekosistēmu pakalpojumu procedūru. Līdz ar to valdības un uzņēmumi ieguva jaunu instrumentu, kā parādīt sava veikuma ietekmi uz meža ekosistēmu saglabāšanu un atjaunošanu. Procedūra arī piedāvā drošu un uzticamu veidu, kā par šiem sasniegumiem informēt sabiedrību.

Atbilstoši procedūrai pārbaudi apliecinājuma iegūšanai var veikt par vienu vai vairākiem meža nodrošinātajiem ekosistēmu pakalpojumiem, vai pat visiem pieciem, proti: bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, ūdens resursu kvalitātes un kvantitātes nodrošināšana, augsnes auglības saglabāšana, oglekļa uzkrāšanās un uzglabāšana, kā arī rekreācijas pakalpojumu nodrošināšana.

Teritorijas, kurās tika veikta pasaulē pirmā verifikācija par visu piecu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar FSC piedāvāto sistēmu, apsaimnieko meža kooperatīvs WaldPlus, kas aptver vairāk nekā 1000 hektāru un tajā ietilpst 33 meža īpašumi, kas izplatīti plašā reģionā starp Trentino Alto-Adige, Veneto un Lombardijas reģioniem. 10 no īpašumiem ir publisko struktūru meži, tostarp Plain Forest Association (AFP), kura ietvaros pirmoreiz Itālijā FSC sertifikāciju saņēmis reģionālais dabas parks - Oglio Sud.

WaldPlus pārvaldīto grupu atbalsta Etifor, kas ir Padujas Universitātes struktūra, kas koordinē visas pārvaldības darbības, sākot ar tehnisko atbalstu un mežsaimniecisko darbību pārbaudi, līdz grupas uzraudzībai un ietekmes novērtēšanai.

"Mums ir milzīgs gandarījums, ka mēs esam pasaulē pirmie, kas zinātniski aprēķināja, cik noderīgi koki ir mūsu dzīvei: koki, kas ražo dzeramo ūdeni, kas samazina piesārņojumu un aizsargā mūsu mājas no zemes nogruvumiem un plūdiem. Daudzi uzņēmumi un cilvēki ir sapratuši meža svarīgo lomu un katru dienu ieguldījuši, lai uzlabotu to apsaimniekošanu. Pateicoties FSC, mēs garantējam, ka šie uzlabojumi ir redzami un kvantitatīvi nosakāmi,” teica Etifor ilgtspējīgo investīciju direktors Lučio Brotto (Lucio Brotto).

WaldPlus FSC sertifikācija aizsākās 2014. gada jūlijā un ir viena no pirmajām grupas sertifikācijām Itālijā, kuras mērķis ir veicināt ne tikai ražošanas funkcijas, bet arī preces un pakalpojumus, kas tieši izmantojami mežā. "Mēs lepojamies ar šo sasniegumu," piebilst WaldPlus īpašnieks Elmārs Grubers. "Šī procedūra sniedz pienācīgu atzinību meža apsaimniekotājiem, kuri, ieviešot atbildīgu apsaimniekošanas praksi, aizsargā meža ekosistēmu un vides, un sociālos ieguvumus."

Reaģējot uz FSC ekosistēmu pakalpojumu procedūras apstiprināšanu, WaldPlus grupas vadība ar savu izvēli ir pierādījusi, ka spēj saglabāt vai uzlabot ekosistēmu pakalpojumus, kas saistīti ar bioloģisko daudzveidību, augsni, ūdeni, oglekli un rekreāciju. Pateicoties saņemtajai atzinībai, grupa var meža apsaimniekošanu uzlabot vēl vairāk, to noslīpējot līdz ilgtspējīgas apsaimniekošanas modeļiem, kurus ieviest arī cituviet.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219