JAUNUMI


Tuesday, 26 March 2019
FSC ar prieku sagaida ANO Dekādi ekosistēmu atjaunošanai

FSC no visas sirds priecē ANO lēmums pasludināt dekādi no 2021. - 2030. gadam par ANO Dekādi ekosistēmu atjaunošanai. Turpmākie gadi noteiks, vai pasaule spēs izpildīt saistības, ko lielākā daļa valdību uzņēmās parakstot Parīzes nolīgumu, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām.


FSC ģenerāldirektors Kims Karstensens (Kim Carstensen) teica: “Šis lēmums var kļūt par nozīmīgu dzinējspēju tādai kustībai, kurā FSC būs aktīvs dalībnieks. Mums ir instrumenti, kas var paātrināt panākumus, jo īpaši attiecībā uz meža ekosistēmu atjaunošanu.”

Ekosistēmu atjaunošana ir svarīga ne tikai klimata pārmaiņu mazināšanai, bet arī nenovēršamu pārmaiņu negatīvās ietekmes mazināšanai uz cilvēkiem un dabu.

FSC pirmais mērķis ir nepieļaut sertificētu mežu degradāciju, bet FSC standartus un procedūras var izmantot, lai nodrošinātu, ka meža ekosistēmu atjaunošanas projekti tiek pārvaldīti iekļaujošā un ekoloģiski, sociāli un ekonomiski efektīvā veidā. Ar ekosistēmu atjaunošanu saistītu projektu FSC sertifikācija var palielināt finansiālā atbalsta iespējas, kā arī projektu finansiālo dzīvotspēju.

Turklāt 2018. gada vidū FSC apstiprināja īpašu ekosistēmu pakalpojumu procedūru. Tā var palīdzēt mežsaimniekiem uzraudzīt, dokumentēt un novērtēt paša veikumu sava meža spējas saglabāšanā sniegt ekosistēmu pakalpojumus, piemēram, oglekļa uzkrāšanu, bioloģisko daudzveidību, tīru ūdeni un augsnes auglību. Līdz ar to FSC ekosistēmu pakalpojumu procedūra piedāvā praktiskas iespējas piesaistīt investīcijas par ekosistēmas pakalpojumu sniegšanu.

Papildu informācija:

- Par ANO Dekādi: https://www.unenvironment.org/news-and-stories/pre […]

- FSC ieguldījums meža atjaunošanā: https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc-certification/fo […]

- FSC Ekosistēmu pakalpojumu procedūra: https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2097

FSC ir Global Partnership for Forest and Landscape Restoration (Globālā sadarbība meža un ainavu atjaunošanai) biedrs http://www.forestlandscaperestoration.org/


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219