JAUNUMI


Friday, 01 March 2019
Jaunas vadlīnijas FSC preču zīmju lietošanai reklāmas licences turētājiem

Jaunās FSC preču zīmju lietošanas vadlīnijas licenču turētājiem stāsies spēkā 2019. gada 1. jūnijā.


Vadlīnijās ir iekļauti norādījumi licences turētājiem FSC preču zīmju izmantošanai FSC sertificētu produktu un saistītu pakalpojumu reklamēšanā.

Vadlīnijas var sākt izmantot tikai no 2019. gada 1. jūnija, jo tas ir spēkā stāšanās datums.

Pārejas periods uz vadlīnijās noteiktajām prasībām ir 12 mēneši - sākot ar 2019. gada 1. jūniju līdz 2020. gada 31. maijam.

FSC preču zīmju lietošanas vadlīnijas licenču turētājiem iepriekš bija pazīstamas kā standarta FSC-STD-50-002 V1-0 Prasības nesertificētiem dalībniekiem FSC preču zīmju izmantošanā reklāmas nolūkos.

Vadlīnijas tika veidotas, lai FSC sertificētu izstrādājumu reklamēšanu padarītu vienkāršāku un labāk pamanāmu. Salīdzinot ar pagaidām spēkā esošā standarta prasībām, galvenās vadlīnijās iekļautās izmaiņas ir šādas:

  • Ieviesta vienkāršota reklamējamo izstrādājumu pārbaude;
  • Iekļauta informācija par atbilstību šādas licences saņemšanai;
  • Iekļautas norādes aprakstiem par FSC un izstrādājumiem ar FSC marķējumu, kā arī par to, kā veikt norādes par prasībām iepirkumos;
  • Ieviesta iespēja veikt norādes par ekosistēmu pakalpojumu reklamēšanu;
  • Ieviesta iekšējās kontroles sistēma kā alternatīva visu FSC preču zīmju izmantošanas gadījumu nosūtīšanai uz apstiprināšanu preču zīmju pakalpojumu sniedzējam.

Lai ieinteresētajām pusēm atvieglotu iepazīšanos ar jaunajām prasībām, esam sagatavojuši arī dokumentu (angļu valodā), kurā FSC-STD-50-002 V1-0 standarta prasības salīdzinātas ar jaunajām vadlīnijām. Zemāk var lejuplādēt jaunās vadlīnijas un dokumentu, kurā salīdzinātas pašlaik spēkā esošās un jaunās prasības.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219