JAUNUMI


Thursday, 07 February 2019
FSC un Stora Enso apvieno spēkus stratēģiskā partnerībā

Ilgtspējīga meža apsaimniekošana nodrošina meža veselību un produktivitāti, palīdz cīnīties pret klimata pārmaiņām un aizsargā bioloģisko daudzveidību. (© Stora Enso)© Stora Enso

Forest Stewardship Council (FSC) un Stora Enso ir parakstījuši starptautisku sadarbības līgumu par ilgtermiņa stratēģisku sadarbību ilgtspējīgas mežsaimniecības attīstībā un veicināšanā.


2018. gada 20. decembrī Bonnā FSC un Stora Enso paziņoja par jaunu sadarbības līgumu ar nodomu veicināt FSC sertifikāciju, jo īpaši mazo un vidējo privāto meža īpašnieku vidū Ziemeļvalstīs, Baltijā un visā Eiropā. Mērķis ir palielināt FSC sertificētas koksnes pieejamību. Sadarbības ietvaros veiktais darbs visā Stora Enso piegādes ķēdē padarīs FSC sertifikāciju pieejamāku, vienkāršāku un vieglāk ieviešamu. Līgums tika parakstīts 17. decembrī un tas aptver trīs gadu periodu, sākot no 2019. gada janvāra. Pirmajā gadā uzmanības centrā būs Ziemeļvalstis.

“Mēs aktīvi sadarbojamies ar ieinteresētajām pusēm, lai veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu,” saka Noels Morrins (Noel Morrin) no Stora Enso. “Kā uz klientu vērsts atjaunojamo resursu uzņēmums, arī Stora Enso vēlas reaģēt uz savu klientu vajadzībām pēc FSC sertificētiem produktiem.”

Stora Enso ir FSC biedrs kopš 1999. gada un uzņēmumam ir pieredze darbā ar FSC atbildīgas meža apsaimniekošanas principu sekmēšanu. Jaunā stratēģiskā partnerība balstās uz šīm attiecībām un vairāk koncentrējas uz galvenajiem FSC darbības aspektiem tajās valstīs, kurās ir pārstāvētas abas organizācijas. Lai uzlabotu mežu stāvokli un vienlaikus palielinātu izejmateriālu pieejamību tiem uzņēmumiem, kuri vēlas iegūt FSC sertificētu materiālu, stratēģiskās partnerības galvenais instruments būs meža sertifikācijas attīstīšana un veicināšana.

“Lai mūsu misija būtu veiksmīga, ir būtiski uzlabot mazajiem un vidējiem meža īpašniekiem pieejamos risinājumus, ar kuru palīdzību, izmantojot FSC sertifikāciju, tie varētu iekļūt atbildīgu patērētāju tirgos. Sadarbība ar Stora Enso mums ļaus sniegt atbalstu un veicināt sadarbību ar vairāk un dažādiem privātajiem meža īpašniekiem, dodot viņiem iespēju pienācīgi ieviest FSC sertifikāciju savos mežos", saka FSC ģenerāldirektors Kims Karstensens (Kim Carstensen).

Stora Enso aktīvi veicina visu galveno meža sertifikācijas sistēmu atpazīstamību un ir apņēmies iegūt koksni un šķiedru tikai no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem un plantācijām. 2017. gadā Stora Enso rūpnīcas saņēma 37,5 miljonus m3 koksnes, no kā ievērojama daļa nāca no privāto mežu īpašniekiem.

Par Forest Stewardship Council (FSC)

Forest Stewardship Council (FSC) ir globāla nevalstiska organizācija, kas veicina videi atbilstošu, sociāli labvēlīgu un ekonomiski dzīvotspējīgu meža apsaimniekošanu visā pasaulē. FSC tika izveidota 1993. gadā, lai palīdzētu patērētājiem un uzņēmumiem identificēt produktus no labi apsaimniekotiem mežiem, un noteiktu meža sertifikācijas standartus. Pašlaik 200 miljoni hektāru un vairāk nekā 35 000 uzņēmumu visā pasaulē ir sertificēti saskaņā ar FSC standartiem. Vairāk par FSC var uzzināt vietnē www.fsc.org.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219