JAUNUMI


Wednesday, 06 February 2019
FSC pievienojas Global Landscapes Forum

(© FSC Germany)© FSC Germany

Lai uzsvērtu apņemšanos risināt ar meža atbildīgu apsaimniekošanu un meža atjaunošanu saistītus izaicinājumus, Forest Stewardship Council (FSC) ir apvienojusi spēkus ar Global Landscapes Forum (GLF; tulk. – Vispasaules ainavu forums) kā Hartas biedrs.


FSC ar prieku pievienojas platformai, kurā sadarbojas globālas un daudzpusējas starptautiskās organizācijas, pilsoniskā sabiedrība, zinātniskās iestādes un kopienas. Forumā FSC centīsies ciešāk sadarboties ar citiem tā dalībniekiem, lai pilnveidotu centienus rast praktiskus risinājumus integrētai un ilgtspējīgai ainavu apsaimniekošanai.

“Tas, ka esam Global Landscapes Forum Hartas loceklis, ļaus mums sniegt jēgpilnu ieguldījumu, lai sasniegtu ar Bonn Challenge izvirzītos ambiciozos mērķus attiecībā uz mežu un ainavu atjaunošanu, un mēs vēlamies sadarboties ar pārējiem šīs partnerības locekļiem, lai sasniegtu konkrētus rezultātus nākotnē,” sacīja FSC ģenerāldirektors Kims Karstensens (Kim Carstensen).

JAUNI FSC INSTRUMENTI ATJAUNOŠANAS PASĀKUMU VEICINĀŠANAI UN REZULTĀTU IZMĒRĪŠANAI

Pagājušogad FSC apstiprināja Ekosistēmas pakalpojumu procedūru, kas ir instruments, ko FSC sertificēti meža apsaimniekotāji var brīvi izmantot, lai izmantotu īpašas papildu norādes par viņu īstenoto apsaimniekošanas pasākumu ietekmi uz ekosistēmu pakalpojumu (piemēram, oglekļa piesaistes, bioloģiskās daudzveidības, ūdens un augsnes resursu, un rekreācijas iespēju) saglabāšanu un/vai atjaunošanu.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219