JAUNUMI


Thursday, 31 January 2019
FSC sertifikācija veicina Latvijas mežu bioloģisko daudzveidību

Black alder wet forest (© Sandra Ikauniece)© Sandra Ikauniece

Pētījums norāda uz FSC sertifikācijas lomu Latvijas mežu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Ir noskaidrots, ka vislielākie ieguvumi no FSC sertifikācijas ir bioloģiski vērtīgu dzīvotņu un mitro mežaudžu saglabāšanā, kā arī lielāka ekoloģisko koku skaita saglabāšanā pēc mežizstrādes.


Pētījuma laikā FSC meža apsaimniekošanas prasības tika salīdzinātas ar Latvijas normatīvo aktu prasībām un, lai izvērtētu to ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, tās tika analizētas, pamatojoties uz zinātnisko literatūru.

Ziņojums atklāj, ka ir zinātniski pierādījumi par to, ka FSC patiešām veicina meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Viens no aspektiem, kurā mēs tiešām redzam ieguvumus, ir tas, ka FSC palīdz saglabāt dabiskos meža biotopus Latvijā. Tā kā FSC darbojas arī sociāli labvēlīgas un ekonomiski dzīvotspējīgas mežsaimniecības labā, FSC sekmē dažādas vērtības mežā,” teica Henriks von Stedingks (Henrik von Stedingk), FSC Zviedrijas meža apsaimniekošanas standarta izstrādes vadītājs.

Latvijā FSC sertificēts ir vairāk nekā 1 miljons hektāru meža zemes. Tas sastāda aptuveni 30% no visas meža zemes. Ziņojumā (“The contribution of FSC certification to biodiversity in Latvian forests” – tulk. “FSC sertifikācijas devums Latvijas mežu bioloģiskai daudzveidībai”) norādīts, ka FSC sertifikācija izvirza nosacījumus meža atbildīgai apsaimniekošanai, kas pārsniedz Latvijas normatīvo aktu prasības. Piemēram, viens no FSC nosacījumiem sertificētiem meža apsaimniekotājiem prasa saglabāt bioloģiskās vērtības platībā, kas sasniedz vismaz 10% no apsaimniekotās teritorijas. Ar šādu prasību bioloģiski vērtīgu audžu saglabāšanā FSC veicina tādu sugu izdzīvošanu, kurām saimnieciskajos mežos ir salīdzinoši grūtāk izdzīvot, jo tām nepieciešama īpaša dzīves vide.

Saimnieciskajos mežos vislielākais ieguvums no FSC sertifikācijas ir saistīts ar lielāku galvenajā cirtē atstājamo ekoloģisko koku skaitu, vietējo vai neinvazīvo koku sugu izmantošanu meža atjaunošanā, mirušās koksnes saglabāšanu dažādās dzīvotnēs, un piesardzību mitro mežu apsaimniekošanā. Kopumā dēļ FSC nosacījumiem Latvijas saimnieciskajos mežos palielinās strukturālā daudzveidība un dažādās dzīvotnēs tiek saglabātas vairākas bioloģiskās daudzveidības īpatnības. Savukārt tas palīdz izdzīvot lielākam sugu skaitam.

Dažos aspektos tika konstatēts, ka FSC prasības ir vienādas ar normatīvo aktu prasībām, piemēram, lapu koku saglabāšanā. Citos aspektos, lai novērtētu ieguvumu no FSC sertifikācijas, ir nepieciešams vairāk pētījumu, piemēram, par ainavekoloģisko plānošanu. Izvērtējot FSC ietekmi, jāpatur prātā arī tas, ka, līdzās sociāliem apsvērumiem un ekonomiskai dzīvotspējai, bioloģiskā daudzveidība un vides aspekti kopumā ir tikai viens no trim FSC darbības pīlāriem meža atbildīgas apsaimniekošanas veicināšanā. Līdz ar to FSC sertifikācija darbojas tikai kā papildinājums Latvijā izmantotajai vides aizsardzības praksei un šīs jomas normatīvajiem aktiem.

Pētījuma ietvaros šis ir jau ceturtais FSC Zviedrijas biroja publicētais ziņojums par FSC sertifikācijas devumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Iepriekšējie ziņojumi ir sagatavoti par Zviedriju, Igauniju un Somiju.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219