JAUNUMI


Wednesday, 19 December 2018
FSC piešķirts “Svētbiržu drauga” tituls par svēto mežu sargāšanu Igaunijā

“Svētbiržu draugam” apjož jostu, lai tā turpmāk dotu spēku un pasargātu. (© Kiur Kaasik)© Kiur Kaasik

FSC ir kļuvusi par pirmo organizāciju, kas saņēma “Svētbiržu drauga” titulu Igaunijā. Tituls FSC International tika piešķirts par svēto dabas teritoriju saglabāšanu tās procedūrās. Arī FSC Igaunija saņēma apbalvojumu tā paša iemesla dēļ un par Igaunijas svēto dabas teritoriju kartes izstrādi.


24. novembrī FSC International saņēma “Svētbiržu drauga” titulu par to, ka centralizētajā nacionālā riska novērtējumā (CNRA) par Igauniju attiecīgajā īpaši saglabājamo vērtību kategorijā kā viens no riskiem ir iekļauta koksne no svētajām dabas teritorijām. FSC riska novērtējumus izmanto, lai noteiktu, kāds risks iegūt nepieņemamas izcelsmes kokmateriālus ir tiem uzņēmumiem, kuri izmanto kontrolēto koksni.

CNRA Igaunijai stājās spēkā 2018. gada martā. Kopš tā laika neviens FSC sertifikāta turētājs, kas iegūst kontrolēto koksni Igaunijā, nedrīkst pieņemt kokmateriālus no svētajām dabas teritorijām.

Trīs vietējās organizācijas – Svētbiržu fonds, Igaunijas Taaras un vietējo reliģiju nams, un Igaunijas Pamatiedzīvotāju fonds – piešķīra “Svētbiržu drauga” titulu FSC organizācijai. Tā bija pirmā reize, kad kāda organizācija saņēma titulu tā 12 gadu pastāvēšanas vēsturē.

Igaunijā ir vairāk nekā 260 FSC piegādes ķēdes sertifikāta turētāju ar kopumā vairāk nekā 350 ražotnēm. Šī iemesla dēļ FSC riska novērtējumam ir liela ietekme uz svēto dabas teritoriju aizsardzību Igaunijas mežos.

Svēto dabas teritoriju karte

Turklāt apbalvojumu saņēma arī FSC Igaunija par svēto dabas teritoriju iekļaušanu CNRA, kā arī par šo teritoriju kartes izstrādi. Svēto dabas teritoriju karti izveidoja, lai palīdzētu sertificētajiem uzņēmumiem viegli atrast svētbirzis to teritorijā. Ar jaunā instrumenta palīdzību uzņēmumi var izvairīties no koksnes piegādēm no šīm vietām un tās aizsargāt.

Kopumā Igaunijā varētu būt aptuveni 4000 svēto dabas teritoriju, taču lielākā daļa joprojām nav atzīmētas kartē.

Igaunijas svēto dabas teritoriju kartēšana nav viegls uzdevums

(© Kiur Kaasik)© Kiur KaasikFSC Igaunija izpilddirektors Indreks Talpseps, kurš saņēma abus apbalvojumus, savā runā skaidroja šīs kartes izstrādes nepieciešamību: “Mēs ar ieinteresēto pušu palīdzību izstrādājām pirmo svēto dabas teritoriju karti, kas aptver visu valsti un kurā ir iekļautas aptuveni 1200 teritorijas. Lielākā daļa šo teritoriju iepriekš bija atzīmētas vairākās atsevišķās kartēs (par dabas aizsardzību, kultūras mantojuma aizsardzību utt.) un dažas no tām bija atzīmētas neatbilstoši īstenībai vai nepareizā vietā. Turklāt kartē ir iekļautas aptuveni 150 vietas, kas līdz šim nav bijušas atzīmētas nevienā no valsts datubāzēm. Lai varētu aizsargāt svētās dabas teritorijas, obligāts nosacījums ir, lai informācija par to atrašanās vietām būtu viegli pieejama.”

Lai gan arī valsts atzīst vajadzību kartēt šīs vietas un Igaunijas Valsts kultūras mantojuma pārvalde – valsts aģentūra – veic pasākumus tā īstenošanai, līdz šim nav piešķirti līdzekļi, lai pienācīgi veiktu kartēšanu valsts līmenī.
I. Talpseps pauda nožēlu, ka projekta ieviešanai bija manāma pretestība: „Tas nebija viegli un liela kritika nāca gan no valsts puses, gan no meža nozares, jo kartēšanā tika izmantota plašāka metodika un piesardzības princips. Man ir skumji, ka Igaunijas Vides ministrija pusgadu pēc tās publiskošanas nolēma šo karti izņemt no (..) visiem [Igaunijas] publiskajiem serveriem. (..) Esmu sapratis, ka pārāk bieži tas ir vērtību, nevis izpratnes, jautājums. Vērtību, kas ir vērstas uz peļņu, nevis atbildību.”

Karte tika izveidota sadarbībā ar Igaunijas Svētbiržu fondu un Igaunijas Zemes aģentūru, un to finansēja FSC Igaunija. FSC Igaunija, kā viena no daudzām ieinteresētajām pusēm, cer, ka ar šo organizāciju palīdzību galu galā visas aplēstās 4000 svētās dabas teritorijas tiks nokartētas.

"FSC ir kopīga vīzija, globāla kopiena"

Savā runā I. Talpseps arī uzsvēra, ka FSC veido saikni starp dažādām interesēm visā pasaulē: “FSC ir kopīgs redzējums, globāla sabiedrība. Mēs esam unikāla demokrātiska organizācija, kas piešķir vienlīdzīgas balsstiesības vides organizācijām, pamatiedzīvotājiem un vietējām kopienām, kā arī uzņēmumiem. Mēs strādājam pasaulei, kurā kopienas un pamatiedzīvotāji, kā arī viņu kultūra tiek novērtēta un aizsargāta, un kur zeļ meži. Mēs strādājam mežu labā, priekš visiem un uz visiem laikiem.”


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219