Vēsture

Inovatīva ideja iesakņojās

Vēsture (© FSC A.C.)© FSC A.C.Bažās par pieaugošajiem atmežošanās tempiem, vides degradāciju un sociālo atstumtību, 1990. gadā Kalifornijā (ASV) notika sanāksme, kurā piedalījās kokmateriālu pārstrādātāju un tirgotāju, vides, kā arī cilvēktiesību organizāciju pārstāvji.


Šī daudzveidīgā grupa uzsvēra nepieciešamību pēc sistēmas, kas varētu uzticami apliecināt, ka atbildīgi izgatavotas koka produkcijas izcelsme ir labi apsaimniekoti meži. Tajā pašā sanāksmē tika izdomāta gan FSC ideja, gan arī nosaukums.

Tas notika jau divus gadus pirms 1992. gadā Riodežaneiro notikušā Zemes samita (Apvienoto Nāciju Organizācijas konference "Vide un attīstība").

Zemes samitā tika panākta juridiski nesaistoša apņemšanās par meža apsaimniekošanu, kā rezultātā tika pieņemts Rīcības plāns 21.gadsimtam (Agenda 21) un ANO “Mežu izmantošanas principi”. Būtiski, ka Zemes samits nodrošināja forumu daudzām nevalstiskajām organizācijām, lai tās varētu pulcēties dēļ inovatīvas idejas par nevalstisku, neatkarīgu un starptautisku sertifikācijas shēmu.

Pēc desmit valstīs izvērstām intensīvām konsultācijām par atbalstu idejai par vispasaules sertifikācijas sistēmu, 1993. gadā Toronto (Kanāda) notika FSC dibināšanas sapulce.

FSC sekretariātu atvēra 1994. gadā Vahakā (Meksika), kur arī juridiski reģistrēja FSC organizāciju. 2003. gadā FSC Sekretariātu pārcēla uz Bonnu (Vācija).

Milzīgā ātrumā pieauga izsniegto sertifikātu skaits gan meža apsaimniekošanā, gan arī piegādes ķēdēs, pārsniedzot 20000 izsniegto sertifikātu skaitu jau 2011. gadā. Tūkstošais meža apsaimniekošanas sertifikāts arī tika izsniegts 2011. gadā – portugāļu mazo zemkopju biedrībai par viņu korķakoku plantācijām. FSC sestā Ģenerālā Asambleja notika 2011. gadā Sabahā (Malaizija) un tajā piedalījās aptuveni 400 dalībnieku.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219