FSC Globālais stratēģiskais plāns 2021 - 2026

FSC Globālais stratēģiskais plāns 2021 – 2026 izskaidro FSC identitāti un lomu globālajā meža sistēmā – lai tā nodrošinātu, ka mūsu darbības virziens atbilst izaicinājumiem, ar kuriem saskaras meži un ieinteresētās puses visā pasaulē.

Black alder wet forest (© Sandra Ikauniece)© Sandra Ikauniece


20 gadu laikā kopš FSC dibināšanas esam radījuši sertifikācijas sistēmu, kura mobilizē tirgus spēku, piedāvājot cilvēkiem iespēju - ar savu pirkumu atstāt pozitīvu ietekmi uz mežu un sabiedrību. Ar mūsu unikālo pārvaldības modeli esam izveidojuši globālu dialogu, lai noteiktu, kāda būs atbildīga meža apsaimniekošana.

Tas radījis lielas pārmaiņas dabā, kā arī labvēlīgu iznākumu mežam un no tā atkarīgiem cilvēkiem.

Diemžēl, lielā daļā pasaules mežs joprojām saskaras ar dažādiem izaicinājumiem -

mums jābūt drosmīgākiem, spēcīgākiem un ievērojami efektīvākiem.

Stratēģiskais plāns ir apņemšanās uzlabot FSC sertifikācijas sistēmu, kā arī izmantot mūsu unikālo pulcēšanās spēku, lai sasniegtu mūsu misiju. Tajā ir uzsvars uz FSC sertifikācijas paplašināšanos tropiskajās zemēs un izteikšanās iespēju nodrošināšanu tiem, kuri visvairāk cietuši no neatbilstošas mežsaimniecības – pamatiedzīvotājiem, strādniekiem, kopienām, sievietēm un sīksaimniekiem – vienlaikus nodrošinot mūsu pašreizējo sertifikāta turētāju vajadzības.

Plānu veidojošās trīs stratēģijas norāda uz abām mūsu darbības jomām – mūsu normatīviem un standartiem, un FSC pozicionēšanu tirgū – kā arī uz pārmaiņām, kurām jānotiek FSC organizācijā, lai abās jomās mēs būtu izcili.

Stratēģisko plānu angļu valodā var lejuplādēt lapas labajā pusē.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219