Biedru sekcijas

Pārstāv sociālās, ekonomikas un vides intereses

Biedru sekcijas (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC biedra statuss ir pieejams plašam organizāciju un privātpersonu lokam. Visiem biedriem jāapliecina aktīvs atbalsts FSC, kā arī Principiem un kritērijiem. Pieteikumā kļūt par biedru ir jānorāda viena no trim sekcijām – vides, sociālā, vai ekonomikas – kura vislabāk atbilst pieteikuma aizpildītāja interesēm. Dažos gadījumos, ja pieteikuma iesniedzēja darbība drīzāk atbilst citai sekcijai, Biedru komiteja jauno biedru var iedalīt attiecīgajā sekcijā.


Sociālā sekcija

Sociālā sekcija (© FSC A.C.)© FSC A.C.Sociālā sekcija

Sociālajā sekcijā ietilpst nevalstiskās organizācijas, pamatiedzīvotāju biedrības, arodbiedrības, pētniecības un akadēmiskās institūcijas, un privātpersonas, kuras izrādījušas atbalstu sociāli labvēlīgai mežkopībai.

Vides sekcija

Vides sekcija (© FSC A.C.)© FSC A.C.Vides sekcija

Vides sekcijā ietilpst bezpeļņas un nevalstiskās organizācijas, kā arī pētniecības, akadēmiskās un tehniskās institūcijas, un privātpersonas ar aktīvu interesi par videi atbilstošu meža pārvaldību.

Ekonomikas sekcija

Ekonomikas sekcija (© FSC A.C.)© FSC A.C.Ekonomikas sekcija

Ekonomikas sekcijā ietilpst organizācijas un privātpersonas ar komerciālām interesēm meža apsaimniekošanā un meža produkcijas ražošanā. To vidū ir nozaru asociācijas, vairumtirgotāji, pārdevēji, ražotāji, brokeri, un sertifikācijas iestādes.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219