Pārvaldība

Veidota uz līdzdalības, demokrātijas un taisnīguma principiem

Mūsu pārvaldības struktūra (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC ir starptautiska biedrība, kuru pārvalda tās biedri. Par biedriem var kļūt gan organizācijas, gan arī privātpersonas.

Biedri nāk no dažādām jomām, ieskaitot vides un sociālo nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kokmateriālu tirgotājus, mežkopju apvienības, pamatiedzīvotāju organizācijas, kopienu mežkopības grupas, tirgotājus un ražotājus, sertifikācijas iestādes, kā arī individuālus meža īpašniekus un citas ieinteresētās puses.

Piesakoties, biedri pievienojas vienai no trim sekcijām – vides, sociālai, vai ekonomikas – kuras tiek sīkāk iedalītas ziemeļu un dienvidu apakšsekcijās. Katrai sekcijai ir 33,3% no kopējā balsu svara; un katras sekcijas ietvaros balsu svars ir sabalansēts starp ziemeļiem un dienvidiem, lai katrai apakšsekcijai būtu 50% no sekcijas balsīm. Tas garantē ietekmes vienlīdzīgu sadalīšanu starp dažādām interešu grupām un ekonomiskās varas līmeņiem.


Trīs lēmumu pieņemšanas līmeņi


Ģenerālā asambleja

Ģenerālā asambleja (© FSC A.C.)© FSC A.C.Ģenerālā asambleja

Biedru ģenerālā asambleja ir FSC augstākā lēmējinstitūcija. Tajā biedri pieņem lēmumus par rezolūcijām, kuras iesniedz jebkurš biedrs, saņemot divu citu biedru atbalstu.

FSC Direktoru padome

FSC Direktoru padome (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC Direktoru padome

FSC Direktoru padome atskaitās FSC biedriem. To veido līdz pat divpadsmit vēlētiem pārstāvjiem tā, lai no katras sekcijas uz četru gadu termiņu tiktu ievēlēti četri pārstāvji.

Ģenerāldirektors

Kims Karstensens (Kim Carstensen) (© Morten Holtum)© Morten HoltumKims Karstensens (Kim Carstensen)

Ģenerāldirektors FSC Starptautiskajā centrā Bonnā (Vācija) vada multikulturālu, profesionālu komandu. Ģerāldirektors, sadarbojoties ar globālo tīklu, vada FSC ikdienas darbību.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219