Mūsu vīzija un misija

Palikt uzticīgiem saviem solījumiem


Videi atbilstoši

Videi atbilstoša meža apsaimniekošana nodrošina, ka koksnes un nekoksnes produktu ieguves laikā un ekosistēmu pakalpojumos tiek saglabāta meža bioloģiskā daudzveidība, produktivitāte un ekoloģiskie procesi.

Sociāli labvēlīgi

Sociāli labvēlīga meža apsaimniekošana palīdz gan vietējiem iedzīvotājiem, gan sabiedrībai kopumā baudīt ieguvumus no meža ilgtermiņā, kā arī sniedz vietējiem iedzīvotājiem spēcīgu stimulu saglabāt meža resursus un ievērot ilgtermiņa apsaimniekošanas plānus.

Ekonomiski dzīvotspējīgi

Ekonomiski dzīvotspējīga meža apsaimniekošana nozīmē, ka meža darbi ir strukturēti un pārvaldīti tā, lai būtu pietiekami rentabli, neradot peļņu uz meža resursu, ekosistēmas vai ietekmēto iedzīvotāju rēķina. Spriedzi starp nepieciešamību radīt atbilstošu finansiālo atdevi un atbildīgas meža apsaimniekošanas principu ievērošanu var samazināt ar centieniem tirgū virzīt meža produktus par vislabāko vērtību.

Mūsu vīzija

Meži visā pasaulē apmierina šīs paaudzes sociālās, ekoloģiskās un ekonomiskās tiesības un vajadzības, neapdraudot to apmierināšanu nākamajām paaudzēm.

Mūsu misija

Forest Stewardship Council A.C. (FSC) veicina videi atbilstošu, sociāli labvēlīgu un ekonomiski dzīvotspējīgu meža apsaimniekošanu visā pasaulē.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219