FSC stāsts Latvijā

Iniciatīva atbildīgai meža apsaimniekošanai

Par meža sertifikāciju Latvijā sāka domāt drīz pēc FSC sertifikācijas sistēmas izveidošanas. Lielbritānijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Šveicē, ASV un citās valstīs patērētāji sāka pieprasīt tādu produkciju, kuras ražošanā izmantoti izejmateriāli, kuri nāk no labi apsaimniekotiem mežiem. Tādēļ Latvijas meža nozares produkcijai daudzos eksporta tirgos, jo īpaši Lielbritānijā, kas ir viens no lielākajiem Latvijas koksnes noieta tirgiem, sāka prasīt šo sertifikātu.


Pirmais FSC meža apsaimniekošanas sertifikāts Latvijā tika izsniegts 2001. gada martā. To saņēma SIA Forest 2000 organizētā meža īpašnieku grupa. Drīz pēc tam - tā paša gada septembrī - savu pirmo sertifikātu par vienu no reģioniem saņēma Latvijas valsts meži.

Pirmā iniciatīva sertifikācijas atbalstam Latvijā bija jau 1995. gada sākumā. Drīz pēc tam tika uzsākta Nacionālā meža uzraudzības standarta Latvijai sagatavošana. Kopš tā laika standarta izstrādes process piedzīvojis dažādus pavērsienus līdz 2014. gadā FSC Politikas un standartu nodaļa atzinīgi novērtēja standarta izstrādes darba grupas paveikto, paziņojot, ka ar 2013. gada 20. septembri datētais Nacionālā standarta projekts (ar nelieliem labojumiem) ir izmantojams meža apsaimniekošanas sertificēšanai Latvijā.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219