PIEGĀDES ĶĒDES SERTIFIKĀCIJA

Palīdz izvēlēties atbildīgi

Tur FSC ir no sākuma līdz galam (© FSC A.C.)© FSC A.C.Meža produkcija pa ceļam pie patērētāja iziet cauri dažādiem posmiem, kuros tā var tikt pakļauta apstrādei, pārveidošanai, izstrādāšanai un izplatīšanai.

FSC Piegādes ķēdes sertifikācija pārbauda, vai FSC sertificēts materiāls ir identificēts vai nošķirts no nesertificēta, vai nekontrolēta materiāla visā piegādes ķēdē.


FSC Piegādes ķēdes sertifikācija ļauj uzņēmumiem marķēt saražoto FSC produkciju, kas, savukārt, ļauj patērētājiem izvēlēties tādas preces, kuru ražošana atbalsta atbildīgu meža apsaimniekošanu.


FSC sertificētu un nesertificētu produktu sajaukšanās jāveic kontrolētā kārtībā, kas atbilst FSC Piegādes ķēdes sertifikācijas nosacījumiem.


Piegādes ķēdes sertifikācija ir būtiska uzņēmumiem, kuri vēlas iekļūt ar savu produkciju sociāli un ekoloģiski apzinīgos tirgos, vai arī, lai apliecinātu atbilstību publiskā un privātā iepirkuma politikai, kurā tiek prasīti ekoloģiski atbildīgi materiāli, piemēram, ES ekomarķējums mēbelēm vai ASV Zaļās būvniecības padomes reitingu sistēma Vadība enerģijas un vides dizainā (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED).


Lai lejuplādētu standarta versiju latviešu valodā nospiediet šeit:

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219