Nosacījumi un vadlīnijas

Politikas dokumenti un standarti

Nosacījumi un vadlīnijas (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC normatīvie dokumenti sastāv no politikām, standartiem un procedūrām, kas jāievēro sertifikāta turētājiem un FSC akreditētajām sertifikācijas iestādēm.

Gan atsevišķi, gan arī direktīvās apkopoti Ieteikumi arī tiek uzskatīti par normatīviem, bet ar laiku to darbība tiks pārtraukta.


Papildus tam, FSC publisko vadlīnijas, kurās iekļauta specifiska informācija par vēlamo rīcību, lai nodrošinātu atbilstību normatīvo dokumentu prasībām. Vadlīnijas ir informatīvas, jo FSC sistēmā tās netiek uzskatītas normatīviem dokumentiem.

FSC normatīvā ietvara dokumentus var atrast FSC Dokumentu centrā.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219