NACIONĀLIE MEŽA UZRAUDZĪBAS STANDARTI

FSC sistēmā integrē vietējās zināšanas un pieredzi

Apvārsnis (© Imants Krūze)© Imants KrūzeFSC Principi un kritēriji (P&K) ir visā pasaulē vienādi un tie nosaka prasības FSC meža apsaimniekošanas sertifikācijai.

Tomēr, lai starptautisks meža apsaimniekošanas standarts atspoguļotu dažādos tiesību, sociālos un ģeogrāfiskos apstākļus mežā dažādās pasaules malās, to nepieciešams pielāgot reģionālā vai nacionālā līmenī.


FSC meža apsaimniekošanas standartus izstrādā, pamatojoties uz FSC nosacījumiem, kuri iekļauti dokumentā FSC-STD-60-006 V1-2 ar nosaukumu "Procesa prasības nacionālo meža uzraudzības standartu izstrādei un uzturēšanai”.

FSC Meža apsaimniekošanas programma sniedz padomus standartu izstrādes darba grupām (SDG) nacionālo standartu sagatavošanas procesa gaitā. Procesa ietvaros FSC principiem un kritērijiem ir jāpievieno indikatori, pārbaudes līdzekļi, normatīvi, vadlīnijas un dažos gadījumos arī skaidrojumi. FSC nacionālais meža uzraudzības standarts sastāv no FSC P&K kopā ar pievienotajiem indikatoriem, kurus apstiprina Starptautiskā FSC Direktoru padomes Politikas un standartu komiteja.

Kad nacionālā vai reģionālā līmenī par meža uzraudzības standartu ir sasniegta vienprātība, FSC Meža apsaimniekošanas programma izvērtē to, lai pārliecinātos, ka tas pilnībā atbilst FSC prasībām par nacionālo meža uzraudzības standartu saturu un struktūru (FSC-STD-60-002 V1-0), kā arī par procedūras ievērošanu procesa gaitā.

FSC Direktoru padomes deleģētā FSC Politikas un standartu komiteja pieņem lēmumu par pirms-apstiprinātā standarta apstiprināšanu.

Par FSC Nacionālā meža uzraudzības standarta Latvijai izstrādes procesu var uzzināt tam atvēlētajā sadaļā vai sazinoties ar FSC pārstāvi Latvijā.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219