KONTROLĒTĀ KOKSNE

Augstākie standarti nesertificētiem materiāliem

Kontrolētā koksne (© FSC A.C.)© FSC A.C.Kas ir kontrolētā koksne?

Kontrolētā koksne ir materiāls, kas FSC Mix produktu ražošanas procesā var tikt sajaukts ar sertificētu materiālu. Šāds risinājums ļauj ražotājiem saņemt salīdzinoši nelielas un mainīgas FSC sertificētu izejmateriālu piegādes un vienlaikus veidot pieprasījumu pēc FSC sertificētas koksnes.


Kā Kontrolētā koksne tiek kontrolēta?

Tikai materiāli no FSC-pieņemamiem avotiem var tikt izmantoti kā kontolēti. Pavisam ir 5 kategorijas nepieņemama materiāla, kas nevar tikt sajaukts ar FSC sertificētiem materiāliem:

  • nelegāli iegūta koksne
  • koksne, kas iegūta pārkāpjot tradicionālās tiesības un cilvēktiesības
  • koksne, kas iegūta mežos, kuros apsaimniekošana apdraud īpaši saglabājamās vērtības (platības ar šādām vērtībām ir īpašas aizsardzības vērtas)
  • koksne, kas iegūta mežos, kurus pārveido par plantācijām vai nemeža zemēm
  • koksne no mežiem, kuros tiek stādīti ģenētiski modificēti koki

Kontrolētā koksne atbilst divu galveno FSC kontrolētās koksnes standartu prasībām:
- FSC-STD-40-005 V3-1 FSC prasības FSC Kontrolētās koksnes iegūšanai. Šis standarts norāda, kā uzņēmumiem izvairīties no nepieņemamas izcelsmes materiāla.
- FSC-STD-30-010 V2-0 FSC Kontrolētās koksnes standarts meža apsaimniekošanas uzņēmumiem. Šajā standartā ir iekļautas prasības meža apsaimniekošanas uzņēmumiem, lai to mežsaimnieciskā prakse rezultētos ar pieņemamas izcelsmes materiālu.

Kontrolētās koksnes standarti ir saistīti gan ar meža apsaimniekošanas, gan ar piegādes ķēdes sertifikāciju.

Kādēļ nepieciešama Kontrolētā koksne?

Pateicoties Kontrolētai koksnei ļoti daudz ražotāju var piedalīties FSC misijas un vīzijas popularizēšanā visā pasaulē. Pateicoties FSC Mix risinājumam FSC var sasniegt vairāk patērētāju un ir ievērojami redzamāks tirgū. Kontrolētās koksnes sertifikācija tiek arī uzskatīta par pirmo soli pilnas meža sertifikācijas virzienā.

Lai lejuplādētu standarta versiju latviešu valodā nospiediet šeit:

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219