Akreditācijas programma

Nodrošina izcilību sertifikācijā

Akreditētās sertifikācijas iestādes (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC neizsniedz sertifikātus. Pie FSC sertifikācijas noved neatkarīgu sertifikācijas iestāžu veiktie meža apsaimniekošanas un piegādes ķēdes novērtējumi.

FSC nosaka standartus meža apsaimniekošanas un piegādes ķēdes sertifikācijai, kā arī nosaka kārtību, kurai sertifikācijas novērtējumu laikā seko sertifikācijas iestādes.


Akreditētās sertifikācijas iestādes tiek regulāri pārbaudītas, lai nodrošinātu, ka to darbība atbilst mūsu noteikumiem. FSC ir vienīgā globālā meža sertifikācijas sistēma ar integrētu akreditācijas programmu, kura sistemātiski pārbauda sertifikācijas iestādes.

Accreditation Services International (ASI), apvienojot dokumentu un lauka auditus, pārbauda sertifikācijas iestādes, lai tās atbilstu mūsu noteikumiem un standartiem. Visām FSC akreditētajām sertifikācijas iestādēm ir jāatbilst FSC akreditācijas prasībām.

Tādā pašā veidā, kā sertifikācijas iestādes veic ikgadējās meža apsaimniekošanas un piegādes ķēdes sertifikātu turētāju pārbaudes, ASI veic ikgadējas sertifikācijas iestāžu pārbaudes.

Informācija par plānotajiem un jau veiktajiem akreditācijas auditiem var atrast šeit.

Saraksts ar visām FSC akreditētajām sertifikācijas iestādēm atrodams Accreditation Services International (ASI) tīmekļa vietnē.

Daudzas no tām darbojas globāli un tām nav nepieciešami biroji katrā valstī vai reģionā.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219