3 soļi FSC sertifikācijas virzienā

Ceļvedis sertifikāta iegūšanai

3 soļi līdz sertifikācijai (© FSC Dānija)© FSC DānijaFSC organizācija pati neizsniedz sertifikātus. Sertifikācijas procesu veic neatkarīgas organizācijas, kuras dēvē par sertifikācijas iestādēm.

Sertifikācijas iestādes novērtē meža apsaimniekošanu un darbības piegādes ķēdē atbilstoši noteiktiem standartiem. Vienīgi FSC akreditētas sertifikācijas iestādes ir tiesīgas izsniegt FSC sertifikātus.


1. solis: Sazināties ar kādu no FSC akreditētajām sertifikācijas iestādēm

Lai varētu aptuveni novērtēt izmaksas un nepieciešamo laiku, sertifikācijas iestādei nepieciešama pamatinformācija par uzņēmuma saimniecisko darbību. Sertifikācijas iestāde jums nodrošinās informāciju par FSC sertifikācijas nosacījumiem.

Sazinieties ar Latvijā pārstāvētām sertifikācijas iestādēm vai arī citām FSC akreditētām sertifikācijas iestādēm.

2. solis: Pieteikties auditam

Sertifikācijas audita laikā novērtē uzņēmuma gatavību sertifikācijai.

3. solis: Saņemt sertifikātu

Jūsu saimnieciskā darbība saņems FSC sertifikātu tikai pēc kopīgi ar sertifikācijas iestādi paveikta darba, lai sasniegtu pilnīgu atbilstību FSC prasībām.

FSC sertifikāti ir derīgi piecus gadus. FSC akreditēta sertifikācijas iestāde veiks ikgadējus uzraudzības auditus, lai pārliecinātos, ka saimnieciskā darbība joprojām atbilst FSC sertifikācijas prasībām.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219