FSC SERTIFIKĀCIJA

Nodrošina sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus

Sertifikācija (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC sertifikācija nodrošina, ka produkcijas izcelsme ir labi apsaimniekoti meži, kas sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus.

Meža īpašnieki un apsaimniekotāji iegūst FSC sertifikātu, lai apliecinātu, ka viņi mežu apsaimnieko atbildīgi. Tālāk pa piegādes ķēdi, FSC sertifikācija var sniegt tādus ieguvumus kā pieeja jauniem noieta tirgiem.


Labākā meža apsaimniekošanas prakse

FSC Principos un kritērijos (P&K) ir aprakstīta labākā meža apsaimniekošanas prakse. Daudzās valstīs FSC darba grupas izstrādā FSC Reģionālos vai Nacionālos standartus, kuros P&K nosacījumi ir pielāgoti attiecīgajās valstīs vai reģionos raksturīgajiem apstākļiem.

Meža īpašnieki un apsaimniekotāji, kuri vēlas iegūt FSC sertifikātu, nolīgst FSC akreditētu sertifikācijas iestādi, lai tā veiktu novērtējumu. Sertifikācijas iestāde pārbauda, vai saimnieciskā darbība atbilst visām FSC prasībām. Ja tā ir, tiek izsniegts FSC meža apsaimniekošanas sertifikāts ar piecu gadu derīguma termiņu, kura laikā tiek veiktas ikgadējas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka apsaimniekošana joprojām atbilst FSC standartiem. Ja meža īpašnieks vai apsaimniekotājs vēlas pārdot FSC sertificētu produkciju, tam nepieciešams arī piegādes ķēdes sertifikāts.

Piegādes ķēdes sertifikācija attiecas uz FSC sertificētas meža produkcijas ražotājiem, pārstrādātājiem un tirgotājiem. Tās ietvaros tiek pārbaudīta FSC sertificēto produktu plūsma to ražošanas ķēdē. Katrā ķēdes posmā, kurā tiek veikta produkcijas apstrāde vai pārveidošana, ir nepieciešama piegādes ķēdes sertifikācija. Tā nepieciešama, lai apliecinātu, ka FSC sertificēti koka produkti netiek sajaukti ar nesertificētiem, vai to pievienošana notikusi pieļaujamā veidā un apjomā.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219