Kas mēs esam

Globāla organizācija, kas apvieno daudzas interešu grupas


FSC ir globāla bezpeļņas organizācija, kura izveidota, lai veicinātu atbildīgu meža apsaimniekošanu visā pasaulē.

FSC dod iespēju uzņēmējiem un patērētājiem veikt apzinātu izvēli meža produkcijas iegādē. Tādā veidā, iesaistot tirgus dinamikas spēku, FSC rada pozitīvas pārmaiņas.


FSC biedru vidū ir pasaulē vadošās vides NVO (WWF un Greenpeace), uzņēmumi (Tetra Pak un Mondi PLC) un sociālās organizācijas (National Aboriginal Forestry Association of Canada), kā arī meža īpašnieki un apsaimniekotāji, pārstrādes uzņēmumi, kampaņotāji, un privātpersonas.

Šo daudzo un dažādo interešu pārstāvji kopīgi nosaka, kāda būs labākā mežkopības prakse, kurā ievēroti sociālie un vides jautājumi. FSC Principi un kritēriji (augstākie meža apsaimniekošanas standarti; tie ir videi atbilstoši, sociāli labvēlīgi un ekonomiski dzīvotspējīgi) tiek noteikti biedriem vienojoties.

Daudzveidība ir FSC stiprā puse

Lai nodrošinātu, ka neviena viedoklis nedominē pār citiem, mūsu biedri iedalīti 3 sekcijās – vides, sociālā un ekonomikas. Tām ir vienādas tiesības lēmumu pieņemšanā. Turklāt, lai nodrošinātu, ka mūsu biedriem ir taisnīga pārstāvniecība globālā aspektā, biedri pārstāv vai nu Ziemeļu, vai Dienvidu apakšsekciju.

Uzzināt vairāk par FSC pārvaldību

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219